WikiJuanan : Percepción

Vista – Oido – Tacto – Gusto – Olfato

Técnica esterescópica